Gerekli Belgeler

Kamu Konutları Yönetmeliği
Senato Kararı
Beyanname
SGK Müdürlüğü
Tapu Sicil Müdürlüğü
2014 Puan Hesap Değişikliğine ilişkin YÖK kararı